نوید اچگان

منو

بررسى جامعه شناسى اخلاقى بر اساس ديدگاه حسن بلخارى

عنوان مقاله:

بررسى جامعه شناسى اخلاقى بر اساس ديدگاه حسن بلخارى

چکیده:

هرگاه بشر، جامعه‌ای تشکیل داده، فرهنگ و اخلاق و هنر نیز به وجود آمده است. جامعه شناسی علمی است که حیطه نظر آن زندگی انسان است و بررسی آغازین رویکردهای فلسفی در تبیین نسبت میان هنر و اخلاق، نقش اخلاقی هنر در تعالی فرهنگی، هنر و تعهد اخلاقی ، اجتماعی و خلاقیت می‌پردازد. جامعه شناسی اخلاقی هنر تا آنجا که به مخاطبان عمومی مربوط می‌شود، یک مسئله بسیار مهم است. لیکن انسان‌شناسان، فرهنگ و اخلاق را با دیدی بسیار وسیع‌تر از هنر می‌نگرند. انسان از گذرگاه فرهنگ و اخلاق و هنر جامعه، موجود اجتماعی می‌شود و با مردم پیرامون خود صدها جهت، هم‌رنگی و هم‌نوایی می‌یابد، و از مردم جوامع دیگر ممتاز می‌شود، بنابراین فرهنگ و اخلاق و هنر، عصاره و خلاصه زندگی اجتماعی است. یکی از وسایل مهم پیشرفت بشریت هنر بوده و می‌باشد که اگر هنر و هنرمند در تاریخ بشریت وجود نمی‌داشت تکامل جوامع انسانی بدین صورت که امروز شاهد آن هستیم ممکن نبود. رسالت اخلاقی هنر تعالی روح و رسیدن به کمال است، . پس هنرمندان اخلاقی، فرهنگ سازند و باید آن‌ها برای فرهنگ تصمیم بگیرند و موثر باشند و برای همین باید بتوانیم نقش آن ها را جدی بگیریم. واژگان کلیدی: جامعه، جامعه شناسی، هنر، فرهنگ، اخلاق، بلخاری

برای دریافت مقاله به شماره تماس 09145959575 (نوید اچگان) پیام بفرستید.

با تشکر

دسته :  مقالات

دیدگاه ها