نوید اچگان

منو

حکمت و هنر اسلامی از منظر دکتر بلخاری

عنوان مقاله:

حکمت و هنر اسلامی از منظر دکتر بلخاری

چکیده:

حکمت هنر در این سرزمین همواره با ذات هنر به گونه‌ای آغشته بوده که ادراک حکمت آن ممکن نیست.  تاریخ‌هنر، هیچ هنری به اندازه‌ی هنر اسلامی بحث بر انگیز و در عین حال متعالی نبوده است. هنر اسلامی روایت زیبایی، توسط راویان و حکایت‌گرانی است که در متن عالم، در پی‌ رد پای یار، جان هر چه زیبایی است را کاویده‌اند تا گوهرین مروارید کمال را به چنگ آورند و آنگاه به عنوان تجلی حق، چراغ فروزان راه کسانی کنند که به دنبال طریقتند و وصل به عرش یار. این هنر، روایت شنیدنی است، حکایت کشف و شهود است. بلخاری به عنوان اندیشمندی علاقمند به هنر اسلامی در حد درک خود این حصارها را در نور دیده و دیگر بار مخاطب را با گذشته خویش روبرو نموده به این امید که آینده‌ی خویش را در آینه‌ی عظمت گذشته بازیابد. در این مقاله به بررسی مباحثی در باب نور، رنگ، خیال و زیبایی در هنر پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

حکمت هنر، دکتر بلخاری، رنگ، نور، هنر اسلامی، زیبایی در هنر

برای دریافت مقاله به شماره تماس 09145959575 (نوید اچگان) پیام بفرستید.

با تشکر

دسته :  مقالات

دیدگاه ها