نوید اچگان

منو

پوستر دومین نمایشگاه گروهی پوستر می خواهم متفاوت دیده شوم

طراحی پوستر دومین نمایشگاه گروهی پوستر می خواهم متفاوت دیده شوم.

رژیناک

دوازدهم اردیبهشت ماه 1396

فرهنگسرای بهمن تهران

 

دسته :  پوستر, نمونه کار

دیدگاه ها